กล้วยน้ำว้าพันธุ์เตี้ย

ในขณะบริเวณในพื้นที่นั้นยังได้ดำรงวิถีการเกษตรปลูกพืชเชิงเดียวทั้งยังได้ใช้สารเคมี

สำหรับ นายเทพพลัง งามนนท์เขาก็ได้เปลี่ยนแนวความคิด หันผวนมาทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้ตั้งใจจะปลูกต้นกล้วยน้ำว้าให้มาเป็นพืชพี่เลี้ยง จากนั้นเขาก็ได้เริ่มปลูกต้นกล้วยน้ำว้าพื้นที่เพียงแค่1ไร่ได้มีระยะห่างเพียงแค่4x4เมตร

ภายหลังระยะเวลาต่อมานาย นายเทพพลัง งามนนท์ ก็ได้ขยายพื้นที่ออกมาเป็น6ไร่ จากนั้นในปัจจุบันเขาก็ได้ขยายมาเป็น8ไร่ ซึ่งเขาได้มีวิธีที่จะบำรุงต้นกล้วยเพื่อทำให้ต้นกล้วยนั้นให้มันมีผลิตออกมาเก็บขายได้ตลอดทั้งปี สำหรับกาจัดการต้นกล้วยเพื่อทำให้มันได้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ก็เป็นการจัดการกับหน่อกล้วย เพื่อทำให้มันได้มีระยะเวลาที่มันได้มีผลผลิตที่มันได้ออกมาจากต่อเนื่องกัน

เนื่องด้วยเขาได้มีจำนวนที่มีพื้นที่มากทั้งยังได้มีเวลาน้อย นายเทพพลัง งามนนท์ นั้นเขาได้ใช้วิธีในการตัดแต่งต้นกล้วย นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือจะต้องรดน้ำกับการที่จะต้องฉีด พ่น จุลินทรีย์ เพื่อเป็นการบำรุงต้นกล้วยให้มันอุดมสมบูรณ์ สำหรับการปลูกกล้วยกลับหัวก็ถือว่ามันได้เป็นการทดลองของนายเทพพลัง งามนนท์

เขาก็ยังได้พาสื่อเข้าไปชมกับพันธุ์กล้วยกลับหัวที่เขาได้ปลูกมาแล้วประมาณ8เดือน ทั้งนี้ก็ยังได้มีเกษตรกรอยู่หลายคนก็ได้เข้ามาถามว่าการที่จะปลูกกล้วยกลับหัวนั้นมันจะได้ผลจริงไหมมันจะเป็นอย่างไรมันทำการปลูกได้จริงหรือไม่

หังจากนั้นมาเขาก็ได้ทำการปลูกพร้อมกันทั้ง2แปลงในเดือนสิงหาคมเหมือนกัน จากนั้นมานายเทพพลัง งามนนท์ก็ได้เริ่มปลูกต้นกล้วยมาตั้งแต่ในสมัยปี พ.ศ2555 ซึ่งหลังจากที่เขาได้ทำการเปิดมาประมาณ1ปี จากนั้นกล้วยก็ได้เริ่มโตและก็ได้เริ่มกำลังให้ผลผลิต ทั้งนี้ในปัจจุบันแล้วยังได้มีคนได้เข้ามารับซื้อกล้วยน้ำว้ากันถึงในสวนแล้ว

เขาก็ยังได้นำเอากล้วยนำเอามาขายที่หน้าสันติอโศกที่จังหวัด กทม.อีกด้วยจากนั้นมาก็ได้มีการเปรียบเทียบกันแล้วในตอนนั้น ซึ่งน้อยและก็พ่อของเขาก็ยังได้ปลูกต้นในเชิงเดียวกันอยู่เขายังได้ทำการปลูกข้าวโพดกันอยู่ประมาณ4เดือนเขาได้ทำครั้งหนึ่ง 4เดือนต่อครั้ง

แต่สำหรับนายเทพพลัง งามนนท์นั้นเขาได้ปลูกขึ้นมาตั้งแต่ในปี2555 ซึ่งในมาถึงในปัจจุบันนี้นอกจากนี้เขาก็ยังได้นำเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของรายได้และรายจ่าย ซึ่งนายอาเทพนั้นเขาได้มีเรื่องค่าใช้จ่ายคือเรื่องของค่าน้ำที่ได้ถึงในช่วงฤดูแล้งกับเรื่องค่าใช้จ่ายแรงงานตัดหญ้า และน้ำที่จะให้กับสวนกล้วยมันก็คือเป็นค่าน้ำมันกับค่าไฟฟ้าที่เรานั้นได้เอาน้ำมารด สำหรับกล้วยน้ำว้านันจัดได้ว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยใช้การลงทุนแค่เพียงครั้งเดียวเมื่อเรานั้นดูแลบำรุงให้ดีๆสามารถมีผลผลิตได้ตลอดระยะเวลาประมาณ5ปีเลยทีเดียว

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  9luck