การเพิ่มศักยภาพของตัวเอง

เทคโนโลยีมากมายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาผลักดันธุรกิจต่างๆให้มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการนำสิ่งต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปวิจัยร่วมมือกับองค์กรอิสระรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพราะประเทศไทยคือเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกเป็นจำนวนมากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอย่างที่รู้กันว่ามาจากการส่งออกเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้เองมีอุปกรณ์

หรือว่าสิ่งของต่างๆที่ถูกสร้างในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่หลายประเทศมีความต้องการรวมถึงสินค้าทางการเกษตรเรานี่เองจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานมากมายที่ต้องนำมาพัฒนาศักยภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับศักยภาพในการแสดงคุณภาพของสินค้าหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อมั่นนักลงทุนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากความเชื่อมั่นถือว่าได้เป็นทุกสิ่งของธุรกิจหากบริษัทไหนที่มีความเชื่อมั่นมาก

ก็จะสามารถดึงลูกค้าหรือแม้แต่นักลงทุนเข้ามาทำให้เงินเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมแต่ณปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ต่างๆจึงทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลายฝ่ายมองภาพรวมภาพใหญ่ในประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มากจึงทำให้หลายฝ่ายมีความลังเลบวกกับหากมีการลงทุนในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่มีอัตราที่สูงกว่าเพื่อนบ้านของเรารวมถึงปัญหาต่างๆเที่ยงมีอยู่ณขณะนี้ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายฝ่ายมีความกังวลเป็นอย่างมากและเทคโนโลยีที่นำเข้ามาก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข้ากับวิถีการทำงานของคนไทยได้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการปรับให้คนไทยมีความชำนาญในการใช้เทคนิคต่างๆหรือนวัตกรรมในส่วนนี้เองมีหลายบริษัทแล้วที่นำนวัตกรรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเพื่อควบคุมโรงงานสายการผลิตต่างๆนี่เองอาจจะต้องมีการสร้างอาชีพหรือการฝึกอบรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้รองรับต่องานที่จะหายไปและงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมา

งานที่จะหายไปอย่างแรกคืองานที่ใช้แรงงานหรือความเสี่ยงเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ธุรกิจในประเทศไทยจะใช้แรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่เพื่อเข้าไปทำงานในทุกอย่างแต่ในปัจจุบันมีความกังวลอย่างมากว่าหากใช้คนเข้าไปทำงานในส่วนนั้นแล้วอาจจะมีอันตรายกับแรงงานได้จึงมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทำงานทดแทนในส่วนนี้และสิ่งที่ขาดเองนั่นคืออาชีพ

ในการซ่อมบำรุงหรือว่าการดูแลเครื่องจักร Robot หรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียงานที่หายไปก็มีงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่แรงงานในประเทศของเราจะสามารถเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานตัวเองได้หรือไม่

 

สนับสนุนโดย  alpha88 เครดิตฟรี