ขั้นตอน การวางแผนการตลาด สำหรับ SME

การที่คุณเป็น SME แล้วนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและมีชื่อเสียง ซึ่งที่สำคัญสำหรับการจะทำให้คุณถึงเป้าหมายเร็วขึ้น คือการวางแผนการตลาดที่ดี

ขั้นตอนที่ 1 คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า 

ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจ นั้นก็คือ ลูกค้า และการที่เราต้องกำหนดกลุ่มลูกค้า คุณต้องชัดเจนและห้ามผิดพลาดเด็ดขาด คุณควรรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร? เพศ? อายุ ? รายได้? หรือ ภูมิภาค กำลังซื้อ และ Lifestyle ของพวกเค้า ยิ่งรู้มากยิ่งดีกับตัวคุณ

ขั้นตอนที่ 2 คือ วางตำแหน่งสินค้าหรือบริการให้ถูกที่

นั้นหมายถึงช่องทางจำหน่ายของคุณหรือการสื่อสารสินค้าออกไปของคุณต้องถูกที่ ยกตัวอย่างเช่น คุณขายขนมสุขภาพ คุณก็ต้องไปเจาะร้านจำหน่ายอาหารสุขภาพ ไม่ใช่ไปตามสถานบันเทิง เป็นต้น ซึ่งการที่คุณว่าง ตำแหน่งสิน้ค้าหรือบริการคุณชัดนั้นจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นด้วย

ขั้นตอนที่ 3 คือ การเข้าถึงลูกค้าผ่านการสื่อสาร มีผลสำคัญ 

การที่ลูกค้าจะเปิดใจให้กับสินค้าเราได้นั้น แสดงว่าเราต้องสื่อให้เข้ารู้ว่าสินค้าหรือบริการเรามีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ไปนำเสนอสินค้าตามแหล่งจำหน่าย หรือ มีการเข้าหาลูกค้าตรงหรือตัวแทนเพื่อให้เค้าได้มีโอกาสสัมผัสหรือได้ลิ้มลองสินค้าเรา หรือ จะใช้การสื่อสารผ่านตัวหนังสือ เพื่อให้ได้อ่านหรือทำความเข้าใจมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น website, Facebook, IG เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4 คือ ต้องกำหนดเป้าหมายยอดขาย เพื่อจะได้วัดผลได้ 

การทำธุรกิจจำเป็นต้องวางเป้าหมายหรือกำหนดยอดเพื่อที่จะได้วัดผลหรือประเมินสถานการณ์ได้ การขายได้เท่าไรก็ได้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในธุรกิจเด็ดขาด การกำหนดเป้าหมายจะช่วยกำหนดการกระทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายและปิดยอดให้ตรงตามไตรมาสและช่วยเรื่องการประเมินผลงานได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 5 คือ การใช้สื่อทั้ง ออฟไลน์ และ ออนไลน์ เพื่อตอกย้ำ

อะไรคือ สื่อ? สื่อในที่นี่คือ ตัวกลางในการบอกกับคนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและธุรกิจเราให้ดูแข็งแรงมากขึ้น การใช้สื่อตัวกลาง อย่าง ออฟไลน์ คือ การออกอากาศสปอตโฆษณาผ่าน ทีวี หรือ จะเป็นนิตยสาร ส่วนสื่อออนไลน์ ก็คือ แบนเนอร์ ในเว็ปต่างๆ หรือ ออกอากาศโฆษณาในยูทูป เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 6 คือ สร้างกลุ่มลุกค้าให้เป็น community หรือ loyalty customer 

การที่สร้างให้เป็นกลุ่มชุมชนที่สนใจในธุรกิจ หรือ เป็นลูกค้าประจำ นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะ การที่เรามีลูกค้ากลุ่มนี้จะทำธุรกิจของเราเดินต่อไปเรื่อยๆได้ เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงหรือกองทัพที่จะคอยช่วยบอกต่อ หรือ ติดตามผลงานเราอยู่เสมอ

 

สนับสนุนโดย  sagame