ความสำคัญของการจำแนกรูปแบบของโครงการ

ในการจำแนกโครงการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบบแผนหรือว่าแบบในการทำงาน จำเป็นจะต้องลงลึกในรายละเอียดมองทุกอย่างให้ถี่ถ้วนประกอบกับข้อดีข้อเสียต่างๆที่จะต้องมีการคิดวิเคราะห์อยู่เสมอ เพราะในส่วนนี้จะต้องมีการใช้ทรัพยากรต่างๆเข้ามาร่วมด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนจะทำให้รู้ว่าในการดำเนินโครงการนี้มีจุดบกพร่องอะไรและสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างนำจุดบกพร่องเหล่านั้นมาพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์หรือการตัดสินใจในส่วนต่างๆ การที่หาวัตถุประสงค์ที่แน่นอนเข้ามาในโครงการจะทำให้โครงการสามารถเช็คได้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อบริษัทมากน้อยขนาดไหน

หากทำไปแล้วจะเกิดคุณหรือเกิดให้กับบริษัทก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ตั้งแต่ในวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้ จึงมีวิธีมากมายในการจำแนกวัตถุประสงค์ต่างๆออกมาเพื่อให้สามารถมองได้ง่าย ขั้นตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ในการทำอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทแนวทางเหล่านี้จะถูกคิดวิเคราะห์และถูกนำเสนอออกมาว่าบริษัทกำลังขาดอะไรและประสบปัญหาสิ่งใดอยู่ หาแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนรวมถึงวิธีการต่างๆของบริษัทที่เคยใช้ก่อนหน้านี้สร้างโครงการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงโครงการที่เพิ่มเงินทุนในส่วนต่างๆ

สร้างเครื่องจักรขึ้นมาเพื่อดำเนินงานหรือแบบแผนอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างโครงการที่ครอบการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างบริษัทก็สามารถตั้งขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่บริษัทมีอยู่แล้วและสามารถนำมาพัฒนาได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือโครงการที่สำหรับทดลอง การทดลองหรือทดสอบสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงาน เพราะต้องมีการทดลองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโครงการในการทดสอบตลาดของสินค้าตัวใหม่หรือแม้แต่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แต่ว่าสิ่งนี้ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ได้ว่า บริษัทจะได้ผลลัพธ์หรือผลดีตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นั่นเป็นเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการทดลองที่ไม่เคยทำมาก่อนของบริษัทมีแต่เพียงการคาดคะเนเท่านั้นว่าบริษัทจะได้ประโยชน์อย่างไร สิ่งเหล่านี้เองคือความแตกต่างทั้งสองอย่างที่จะต้องนำมาวิเคราะห์อย่างเหมาะสมว่าจะสามารถจำแนกโครงการเหล่านี้ไปในส่วนใดได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีการวางแผนหรือว่าใส่ข้อเท็จจริงลงไป จะทำให้หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไม่สามารถได้ผลตอบรับตามที่คาดหวังไว้ได้ ในครั้งต่อไป ผู้ที่เสนอโครงการอาจจะไม่ถูกเชื่อมั่นในการเสนอโครงการครั้งนี้

เพราะว่าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองของบริษัทสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมจะต้องจำแนกให้ชัดเจน ว่าในส่วนของวงการนี้อยู่ในระดับไหนและสร้างเป้าหมายของโครงการให้ได้รู้ทั่วกันเพราะภายหลังจากการดำเนินโครงการไปแล้วจะต้องมีการประเมินอยู่เสมอ

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay