ความสำคัญของการวางโครงสร้างสายการผลิต

องค์กรภาคใหม่ที่แบ่งโครงสร้างตามการผลิตมีทั้งข้อดีข้อเสียเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการผลิตเฉพาะทางที่มีความถนัดหรือความชำนาญในทางนั้นๆจะทำให้การผลิตเกิดขึ้นอย่างราบรื่น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีความชำนาญทางด้านทางนั้นเป็นหลักสิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ใส่งานผลิตเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในโรงงานต่างๆเพราะถ้าหากไม่มีการจัดการสายการผลิตที่ดีจะไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่ออกมาได้ นึกว่าจะเป็นจำนวนต่างๆที่มีการผลิตโดยต้องมีการควบคุมอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จะเป็นคุณภาพในการผลิตต่างๆ ทั้งหมดนี้คือความสำคัญที่อยู่ในสายงานนี้แต่อย่างไรก็ตามการวางโครงสร้างที่ถูกต้องจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อการทำงานมีผู้ชำนาญเฉพาะทางจะทำให้เกิดข้อเขียนหรือข้อผิดพลาดในการทำงานค่อนข้างน้อย

เพราะผู้ที่ชำนาญในทางนั้นจะทำงานเฉพาะทางของตัวเองนำความสามารถความรู้ต่างๆมาพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่จะเป็น ความสามารถในการนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการผลิตการให้บริการหรือแม้แต่จะเป็นกระบวนการต่างๆเพื่อสอดคล้องกับการทำงานนี่เองคือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญของสายการผลิต ขั้นตอนต่างๆถูกแบ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้โครงสร้างของโรงงานเป็นไปอย่างมั่นคงและถูกต้องจะถูกแบ่งกลุ่มตามสายการผลิตตามความเหมาะสมตามสายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบเข้ามา

ควบคุมสายงานผลิตตรวจสอบคุณภาพต่างๆไปถึงการออกแบบสินค้าต่างๆ เพื่อตรวจสอบสินค้าเหล่านั้นเมื่อผ่านแล้วจะนำสินค้าเหล่านั้นเข้ามาสู่สายการผลิตเป็นแม่แบบทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เหมาะสมต่อการทำงานรวมถึงจัดการให้ถูกต้องตามความเหมาะสม สุดท้ายแล้วเมื่อผลิตสินค้าเหล่านั้นออกไปจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้าส่งของที่มีคุณภาพ

จะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือว่าบริษัทเสียหายได้จึงจำเป็นต้องมี QC หรือว่าการตรวจสอบสินค้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้สายการผลิตหรือว่าแผนกผลิตสินค้าเป็นแผนกที่มีความสำคัญอย่างมากต่อบริษัทเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตารวมถึงเป็นเสาหลักของบริษัท จึงทำให้มีความสำคัญอย่างมาก

เพราะในส่วนนี้เองจะต้องมีผู้จัดการฝ่ายการผลิตรวมไปถึงนักออกแบบต่างๆไปจนถึงแผนกในการผลิตหรือแรงงานต่างๆส่วนสุดท้ายก็คือส่วนการตรวจสอบคุณภาพ แต่ละส่วนต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาของบริษัทหากมีพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง

อาจจะทำให้แผนกนานๆไม่มีการพัฒนาหรือเพิ่มขึ้นของศักยภาพของแผนกนั้นไปได้ เรานี้เองค่ะมีการวางโครงสร้างที่ชัดเจนจะทำให้สายการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับการทำงานสามารถเพิ่มลดอัตราการผลิตได้ตามความต้องการของบริษัทในแต่ละช่วงวัย

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    อัตราค่าหวยมาเลย์