จุดอ่อนจุดแข็งการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ในปัจจุบันถือว่ามีการเจริญเติบโตด้านธุรกิจอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมากในด้านธุรกิจดังนั้นในปัจจุบันในการวิเคราะห์เรื่องจุดอ่อนจุดแข็งในการทำธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแปลงไปจากในอดีตด้วยนั่นเองแต่หลักการที่ยังคงนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุอ่อนของการทำธุรกิจในปัจจุบันยังคงใช้ก๋วิเคราะห์ด้วยSWOTเสมอ เพราะถึงแม้ความนิยมในการอุปโภคและบริโภคของคนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การวเคราะห์ด้วยSWOTนั้นจะสามารถหาจุดอข็งและจุดอ่อนของธุรกิจได้อละสามารถนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับสังคมนยุคปัจจุบันได้

โดยในยุคปัจจุบันนี้ยังคงสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งด้วย SWOT ได้โดยแบ่งเป็น จุดแข็งขององค์กร (S) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็นสิ่งที่องค์มีความมั่นใจว่าสอ่งเหล่าน้จะสามารถผลักด้านธุรกิจในยุคปัจจุบันให้สามารถเจริญเติบโตได้ จุดแข็งนั้นก็ได้แก่ปัจจัยต่างๆในองค์กรไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านต้นทุนการผลิตถ้าหากธุรกิจของเรานั้นมีต้นทุนที่มากพอก็จะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างมาก เพราะเมื่อเรามีต้นทุนในการผลิตที่มากพอก็จะสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินการผลิตได้อย่างมากพอและเพียงพอความต้องการด้วย ปัจจัยด้านแรงงานที่มีจำนวนที่เพียงพอและสามารถผลิตสินค้าได้ตามที่ต้องการและเพียงพอต่อผู้บริโภค รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ถ้าหากมีการวางแผนที่ดีก็ถิว่าเป็นข้อได้เปรียบภายในองค์กรนั่นเอง จุดแข็งเป็นสิ่งที่ต้องมีการรักษามาตรฐานและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คู่แข่งนั้นสามารถเทียบเคียงเราได้นั่นเอง

จุดอ่อนขององค์กร (W) เป็นสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้จากสิ่งที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่นบริษัทคู่แข่งที่มีการผลิตหรือทำธุรกิจที่เหมือนกันและเป็นสิ่งที่สามารถเลียนแบบกันได้และถ้าหากอีกธุรกิจหนึ่งนั้นสามารถขายได้ในราคราที่ต่ำกว่าเรานั้นก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของธุรกิจเรานั่นเอง ดังนั้นแล้วถ้าหากไม่อยากให้ธุรกิจอื่นนั้นมาทำลายจุดแข็งและสร้างจุดอ่อนให้เรานั้นธุรกิจที่เราทำหรือผลิตจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นั่นเอง และจุดอ่อนเมื่อวิเคราะห์แล้วเราสามารถนำไปสร้างและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดเป็นจุดแข็งได้

ข้อดีที่สามารถเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ (O) ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการซื้อและการบริโภคดังนั้นสิ่งที่จะสามารถเป็นโอกาสในปัจจุบันได้นั้นก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคเริ่มมีความนิยมและต้องการ ยกตัวอย่างเช่นการจัดสิ่งแบบเดลิเวอร์รี่เป็นต้นซึ่จะสามารถเพิ่มโอกาศในการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้นั่นเอง

ข้อด้อยสิ่งที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ (T) โรคระบาดถือว่าเป็นสิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีการวิเคราะห์และรับความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและที่สำคัญเมื่อเกิดแล้วนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรนั่นเอง โดยการวิเคราห์สิ่งเหล่านี้นั้นก็เพื่อทำให้สามารถเข้าใจและสามารถที่จะรับมือสิ่งต่างๆรวมถึงการพัฒนาทางธุรกิจในปัจจุบันด้วย

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 50