ตลาดสดกับสินค้าต่างๆ

ตลาดสดถือเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่นำสินค้าที่จำเป็นสำหรับการบริโภคของประชาชนต่างๆกระจายสู่ชุมชนได้โดยไวไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าส่งค้าปลีกผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่ต่างๆจำเป็นต้องส่งสินค้าเข้ามาที่ตลาดสดเพื่อกระจายสินค้าได้โดยไวตลาดสดมีที่ตั้งอยู่มากมายในแต่ละอำเภอรวมถึงตำบลจึงทำให้ตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่สามารถกระจายสินค้าได้โดยไว

เพราะว่าถ้าหากคุณเป็นธุรกิจค้าส่งจำเป็นต้องหาผู้ที่กระจายสินค้าให้ได้เยอะที่สุดและแพงที่กระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนได้มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตลาดสดเพราะอยู่ใกล้กับชุมชนเป็นจำนวนมากและมีผู้ที่ซื้ออยู่ตลอดเวลาการเปิดตลาดสดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้องขอเทศบาลให้ถูกต้องเพราะจะต้องมีการจัดการขยะเป็นจำนวนมากและต้องมีการตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นความสะอาดต่างๆสินค้าที่จะนำมาขายในสถานที่นั้น

หรือเป็นการจัดการภายในต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน บางครั้งหากมีการเปิดโดยที่ไม่มีการตรวจสอบจะทำให้มีขยะเกิดขึ้นมากมายและมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมหน่วยงานต่างๆจึงจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สถานที่นั้นๆมีการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมในแต่ละวันมีผู้ที่ต้องใช้บริการตลาดสดเป็นจำนวนมาก

เพื่อซื้อสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์เพื่อไปประกอบอาหารหรือทำกิจการธุรกิจขายอาหารจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดอยู่เสมอเรานี้หากใครที่มีความสนใจที่จะไปตลาดจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนจนรากเพราะหากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้จะทำให้การเปิดตลาดสดเหล่านั้นไม่เป็นผลสำเร็จเพราะผู้ขายก็ต้องการกำไรหรือการขายของการกระจายสินค้าได้เป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา

เพราะในการลงทุนต่างๆหากมีการลงทุนไปแล้วขาดทุนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้สินค้าเหล่านั้นเสียหายและส่งผลถึงธุรกิจอีกด้วยจึงทำให้หากผู้ที่ต้องการจะลงทุน เห็นว่าสถานที่เหล่านั้นไม่มีความเหมาะสมมากพอก็จะไม่มีคนมาเช่าสถานที่ในการขายสินค้าได้โดยปกติตลาดที่เปิดใหม่ๆจะมีการให้โปรโมชั่น

สำหรับผู้ที่ขายเพื่อทดลองตลาดอย่างการให้มาขายได้ฟรี 2-3 เดือนหากไม่เป็นผลสำเร็จก็สามารถย้ายออกไปได้ด้วยอัตราปกติโดยทั่วไปราคาเช่าแผงขายจะอยู่ที่ประมาณ 100 บาทต่อวัน 1 เดือนก็เป็นราคา 3,000 บาทหากมีการขายอยู่ได้ตลอดเวลาราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลย แผงละ 3000 บาทต่อเดือนขาดมี ผู้ขายมากกว่า 50 แผงต่อเดือนจะทำให้มีรายได้เข้ามาโดยประมาณก็คือ  150,000 บาท

ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากจึงทำให้มีคนสนใจมาเป็นเจ้าของตลาดอย่างมากและมีการลงทุนแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากขาดประสบการณ์และไม่มีวิสัยทัศน์มากพอ

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บตรงบาคาร่า