ธุรกิจขนาดเล็กอาจทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ล้มได้

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าหากขาดความเชื่อมั่นก็อาจจะทำให้การลงทุนลดลงและการลงทุนลดลงส่งผลต่อภาคครัวเรือนที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆมีการลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบไปทุกฝ่ายเพราะว่าถ้าหากขาดความเชื่อมั่นคนเราก็ไม่สามารถนำเงินที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ไปเพราะว่ากลัวว่าในอนาคตจะส่งผลในระยะยาวกับการเงินของครอบครัวนานๆ

ตอนนี้ในประเทศไทยประสบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาเป็นระยะเวลานานปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเสถียรภาพทางการเมืองหรือแม้แต่จะเป็นปัญหาความวุ่นวายการจัดการกับปัญหาทางนี้คือสิ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนขาดลงและส่งผลอย่างต่อเนื่องไปถึงภาคแรงงานและภาคครัวเรือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเงินที่นำมาใช้ในแต่ละวันที่หมุนเวียนในระบบฐานรากฐานมาจากระบบครัวเรือน

ที่มีการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นซื้อของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตสิ่งของที่นำมาอุปโภคบริโภคในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเงินที่มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นขนาดย่อมที่มีคนอยู่จำนวนไม่มากยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจของชุมชนชุมชน 1 ร้านค้า ครอบครองหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านที่มีคนประมาณ 100 คน

ถ้าไม่กล้าใช้เงินของทุกๆคนวันละ 100 บาทในร้านค้านี้นั้นแปลว่าร้านค้านี้จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 10000 บาทต่อวันถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าการที่ไม่มีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากเลยจะประสบปัญหาเป็นอย่างมากเพราะว่าคนไม่กล้านำเงินที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างสิ้นเปลืองหรือว่านำมาซื้อของที่ต้องใช้เงินจำนวนมากต้องมีการมองว่าในอนาคตจะทำให้ตัวเองประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือเปล่าหากนำเงินในอนาคตหรือเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้มาใช้อย่างสิ้นเปลืองหากจะมองในมุมใหญ่ๆห้างสรรพสินค้า

หรือว่าแรงค้าขายขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดที่มีคนอยู่มากหรือแม้แต่จะเป็นร้านขายของส่งที่ชื่อว่าตลาดไทยที่เป็นตลาดขายของขนาดใหญ่หากมีการหมุนเวียนของข้าราชการว่า 1 ล้านบาทต่อ 1 วันแต่ถ้าหากมีการซื้อลดลงของเหล่านั้นก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ไปซื้อของจากตลาดไทนี้ประสบปัญหาอย่างมากและไม่สามารถไปซื้อของเพื่อมากระตุ้นหรือว่านำมาสต๊อก

เพื่อจำหน่ายในอนาคตได้จึงทำให้กระทบไปถึงภาพรวมใหญ่ส่งผลต่อไปว่าถ้าหากร้านขายของส่งขนาดใหญ่ไม่สามารถขายของได้ก็ส่งผลไปถึงในภาคการเกษตรชาวสวนชาวไร่ก็ได้ผลกระทบโดยตรงเพราะว่าไม่สามารถขายพืชผลทางการเกษตรได้ราคาก็จะตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องบวกกับภัยแล้งที่ประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้นี่คือการที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าปัญหาเหล่านี้กระทบในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็มีแรงกระเพื่อมหรือผลตอบมา

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    letou