บริษัทจะเลือกคัดคนจากศักยภาพ

คนที่มีศักยภาพในการทํางานสูงก็ย่อมได้เงินหรือแม้แต่ค่าตอบแทนต่างๆที่สูงเช่นเดียวกันในปัจจุบันมีการเลือกฝึกอบรมเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมจึงมีการเพิ่มสาขามากมายในแต่ละสถานศึกษาบุคคลผู้จ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมีการต้องการเพิ่มความสามารถในองค์กรตัวเองเพิ่มโอกาสในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการผลิตในระดับของประเทศเอง

จนไปถึงระดับโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถมีการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากเพราะก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศการเกษตรแล้วก็มีการเปลี่ยนเรื่อยๆมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศของเราอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีหรือความรู้ความสามารถเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว

ตามความเหมาะสมดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไปคุณสมบัติเหล่านี้มีความต้องการมากยิ่งขึ้นความรู้ต่างๆหรือแม้แต่สายงานต่างๆในปัจจุบันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องหาบริษัทมีการดึงคนที่มีศักยภาพหรือความสามารถที่มากๆด้วยการแลกเปลี่ยนกับการที่ให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศหรือแม้แต่จะเป็นการให้เงินเดือนสูงๆเขาเข้ามาทำงานในองค์กรตัวเอง

เพราะคนที่มีความรู้ความสามารถมากพอสามารถดึงบริษัทให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาหรือต่อยอดต่างๆปรับจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนความสามารถเหล่านี้มีในหน่วยงานและในหน่วยงานทุกคนที่มีศักยภาพมากก็จะได้รับค่าตอบแทนหรือแม้แต่จะเป็นสวัสดิการต่างๆที่บริษัทนำมาดึงดูด

สำหรับแรงงานเป็นอย่างว่าหลายคนทำงานในองค์กรที่มีค่าแรงที่ค่อนข้างสูงหรือบางคนอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานเรานี่เองคือความแตกต่างกันสำหรับคนที่มีความรู้ความสามารถที่มากกับคนที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครก็สามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาภาพเหล่านี้เห็นในองค์กรมากมายในส่วนของผู้คนที่เมื่อเวลาไปศึกษาต่อหรือแม้แต่จะเป็นเรียนคอร์สเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเองก็จะได้รับค่าจ้างที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นี่คือกระบวนการในการว่าจ้างงานในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆการจ้างงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกชะลอตัวลงตัวเป็นอย่างมากด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะปัจจุบันรวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆธุรกิจทั้งหลายก็ไม่สามารถต่อสู้กับพิษของเศรษฐกิจณขณะนี้ได้ก็ต้องปิดตัวลงไปรวมถึงอัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรต้องเลือกบุคคลที่จะเหลือไว้ในองค์กรของตัวเองคนที่ไม่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองก็จะถูกบริษัทเชิญออกเลยแม้แต่ลดเงินเดือนลงเพื่อที่บริษัทจะสามารถประคองตัวเองไปได้

อย่างไรก็ตามผิดกันกับคนที่มีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอบริษัทจะเก็บบุคคลเหล่านั้นไว้เพราะว่าไม่สามารถที่จะยอมเสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไปได้เพื่อนอนาคตจะสามารถกลับมาเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดธุรกิจได้อย่างไรก็ตามหากใครที่กำลังคิดที่จะพัฒนาตัวเองหรือเพิ่มเสียงภาพในปัจจุบันก็มีช่องทางมากมายให้ได้ศึกษากันเพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเองให้กับองค์กร

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ซื้อหวยฮานอยได้ที่ไหน