วิกฤตและโอกาสสำหรับบริการส่งอาหารในประเทศจีน

มาตรการ 1 ของประเทศจีนนั่นก็คือการปิดประเทศปิดเส้นทางเดินรถหลายเส้นทางเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเหล่านี้ถูกขยายวงกว้างไปประชาชนต้องอยู่แต่ภายในบ้านนี้จึงทำให้ประชาชนเกิดปัญหาต่างๆทางด้านการบริโภคสิ่งต่างๆเพราะมีความมั่นใจว่าบริการขนส่งที่นำสินค้าจากร้านอาหารมาถึงที่บ้านมีความสะอาดมากพอไหม เชื้อไวรัสโคโรน่าสามารถติดต่อได้ด้วยการสัมผัสจากผู้ที่ติดเชื้อหรือจาก สารคัดหลั่ง

หากไม่มีการล้างมือบ่อยๆและไม่มีการควบคุมความสะอาดโดยรอบอีกครั้งที่สำคัญที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานั่นจึงทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ง่ายทั้งนี้จากมาตรการในการเปิดประเทศของจีนทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้บริการร้านอาหารต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการทำโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานอย่างมากในการผลิตรวมถึงการส่งออกทั้งหมดนี้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

จนกว่ารัฐบาลจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีจะไม่มีการที่ประชาชนจะออกมาจากสถานที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยได้อีกทั้งถนนเส้นทางหลายสายก็ถูกปิดทำให้ไม่สะดวกสบายต่อการเดินทางไปซื้อข้าวของเพื่อกักตุนใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ นี่เป็นวิกฤตที่ประชาชนชาวจีนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้แต่มีบริการ 1 บริการที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคือการที่ส่งอาหารจากร้านอาหารไปสู่ผู้ใช้บริการ

โดยที่ไม่มีการสัมผัสอาหารนั่นจึงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส บริการนี้เป็นบริการของ Meituan บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการสำหรับการส่งอาหารจากร้านอาหารไปสู่ผู้ใช้บริการของทางประเทศจีนได้คิดบริการใหม่ขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการลดตัวลงของการใช้บริการ เพราะกลัวว่าจะติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของผู้ส่งนั่นเองบริการเหล่านี้เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการสั่งอาหารแล้วจะมีการไปซื้ออาหารให้ของผู้ให้บริการและนำไปดรอปไว้ที่จุดต่างๆ

ตามที่มีกำหนดไว้โดยที่ผู้ส่งจะไม่ต้องสัมผัสอาหารหรือจะเป็นภาชนะที่บรรจุอาหารของลูกค้าจึงทำให้เพื่อความมั่นใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสหรือความท้าทายของบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งอาหารแต่ลักษณะนี้มีการคาดการณ์ว่าบริการเหล่านี้ประสบปัญหาแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นหากเมื่อใดที่รัฐบาลสามารถควบคุมจำกัดวงการแพร่กระจายได้บริการเหล่านี้ก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

เพราะเป็นบริการที่ให้ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานอยู่แล้ว อีกทั้งขณะนี้หลังจากที่ได้เห็นการให้บริการของบริษัท Meitaun แล้วก็มีการปรับตัวให้พนักงานของตัวเองมีการควบคุมความสะอาดขึ้นโดยที่ทำความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ที่อยู่หลังรถที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารและมีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างนี้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

 

 

สนับสนุนโดย    สูตร ยี่กีเข้าทุกรอบ