กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้ปุ๋ยขึ้นราคา

           อนุมัติให้ปุ๋ยขึ้นราคา  มีการยืนยันมาจากกรมการค้าภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทค้าปุ๋ยได้มีการยื่นเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำการขอขึ้นราคาปุ๋ยนึงจากว่าต้นทุน

ในการผลิตปุ๋ยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการอนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสาเหตุของการอนุมัติให้ปุ๋ยสามารถขึ้นราคาได้นั้นเพราะไม่ต้องการให้ทางด้านผู้ผลิตปุ๋ยจำหน่ายหยุดการผลิตปุ๋ยซึ่งมันจะไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรที่ต้องมีการปลูกผักและผลไม้ขายดังนั้นไม่ให้เกิดปัญหาปุ๋ยขาดตลาดจึงจำเป็นที่ต้องมีการอนุมัติให้บริษัทปุ๋ยขึ้นราคาปุ๋ยเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตปุ๋ยนั้นมีราคาสูงขึ้นจริงตามที่ทางบริษัทปุ๋ยได้มีการแจ้งร้องขอมา 

             อย่างที่เรารู้กันดีว่าในขณะนี้การผลิตปุ๋ยในประเทศไทยนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบบางชนิดซึ่งจะต้องส่งตรงมาจากต่างประเทศในการใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ยจัดจำหน่ายให้กับประชาชนแต่เนื่องจากว่าผลกระทบที่มาจากสงครามระหว่างประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซียส่งผลทำให้วัตถุดิบบางชนิดที่ต้องส่งมาจากยูเครนหรือรัสเซียนั้นมีการส่งมาล่าช้าและบางชนิดนั้นก็มีการปรับราคาแพงมากขึ้นทำให้ประเทศไทยนั้นผลิตปุ๋ยได้น้อยลงเนื่องจากว่าบริษัทที่มีการผลิตปุ๋ยจำหน่ายนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตปุ๋ยดังนั้นเมื่อไม่สามารถได้รับอนุมัติให้มีการปรับเพิ่มราคาทางด้านบริษัทที่ผลิตปุ๋ยจึงมีการหยุดการผลิตเพราะขาดทุน

           นอกจากนี้ปุ๋ยบางชนิดประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าซึ่งบางตัวนั้นมีการนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวดังนั้นบริษัทที่มีการรับปุ๋ยมาขายต่อจึงต้องมีการเพิ่มราคาเนื่องจากว่าสินค้าที่นำเข้ามาก็มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน    

         จากการพิจารณาของทางด้านกระทรวงพาณิชย์จึงเล็งเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่รับปุ๋ยนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือแม้แต่บริษัทที่มีการผลิตปุ๋ยขายในประเทศไทยเองก็ได้รับพิษสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียและเศรษฐกิจสินค้าแพงจึงมีการอนุมัติให้บริษัทที่นำเข้าปุ๋ยมาขายในประเทศไทยสามารถที่จะปรับราคาปุ๋ยให้แพงมากขึ้นได้รวมถึงบริษัทที่มีการผลิตปุ๋ยในประเทศไทยก็สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทนำเข้าปุ๋ยและบริษัทที่ผลิตปุ๋ยนั่นเอง 

           อย่างไรก็ตามทางด้านกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติให้มีการเพิ่มราคาปุ๋ยแต่จะมีการอนุมัติไม่ให้มีการปรับราคาแพงมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อชาวเกษตรกรอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ กรมการค้าภายในเองก็ออกมายืนยันว่าเมื่อมีการปรับเพิ่มราคาปุ๋ยแล้วจะมีการออกสำรวจตลาดว่ามีการเพิ่มราคามากเกินจริงไปหรือไม่และจะมีการตรวจสอบและสอดส่องอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรนั้นต้องซื้อปุ๋ยในราคาแพงมากจนเกินไปนั่นเอง 

 

ได้รับการสนับสนุนจาก    alpha88