เกล็ดความรู้ในส่วนของเศรษฐกิจโลกที่ธุรกิจไทยอาจจะเป็นของจีนครึ่งหนึ่ง

หลายคนบอกว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นเมืองขึ้นของทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนไม่ใช่แค่ภาพใหญ่หลวงของเศรษฐกิจไทยเท่านั้นแต่ว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจของประเทศไทยเองธูรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเองก็จะมีโอกาสที่คนชาวจีนจะกลืนเข้าไปเหมือนกันเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงและมันจะมีอะไรบ้างเราจะมาเล่าให้ฟัง

วันนี้เราจะมาพูดถึงภาพรวมที่มันใหญ่ต่อไปว่าในสมัยนี้สงครามที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกมันไม่ใช่สงครามทางอาวุธไม่ใช่สงครามนิวเคลีรย์แต่มันจะเป็นสงครามทางการค้าเพราะว่าโลกของเรานั้นมันได้อยู่ในโหมดทุนนิยมดังนั้นใครที่มีทุนมากกว่าตัวเม็ดเงินที่มันได้อยู่ในภาคธุรกิจในภาคเศรษฐกิจนี้แหละที่มันได้เป็นปัดจัยการเคลื่อนสงครามทางการค้า ซึ่งในตัวอย่างที่สำคัญที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของภาพใหญ่เศรษฐกิจของประเทศและอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นส่วนของภาคธุรกิจภาคเอกชน

และหลายคนที่ได้บอกว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศจีนมันไม่ใช่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจของประเทศไทยธุรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเองก็มีโอกาสที่มีนายทุนชาวจีนจะกลืนเข้าไปเหมือนกันเรื่องนี้เป็นยังไงและมันมีอะไรยังไงจะมาเล่าให้ฟัง 

ในส่วนแรกก่อนอื่นก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าประเทศแต่ละประเทศที่มีอยู่บนโลกนี้มีความเจริญมีเม็ดเงินในประเทศที่มันไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามแต่ละประเทศก็ได้มีความคิดที่อยากจะพัฒนาประเทศของตัวเองให้ก้างไกลเท่าทันโลกมายิ่งขึ้น ซึ่งตรงนั้นเองมันได้เป็นปัดจัยที่จะทำให้ประเทศเล็กๆหลายๆประเทศได้ใช้วิธีการกู้เงินจากต่างประเทศก็คือประเทศอื่นๆที่มีเศรษฐกิจที่มันดีกว่าเพื่อที่จะนำเอาเข้ามาทำการลงทุนภายในประเทศเพื่อแนวความคิดง่ายๆว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็คงจะพัฒนาได้แต่ก็อาจจะช้าไปกว่าคนอื่นไปเยอะในขณะที่เรานั้นได้พัฒนามาเกือบ20%คน

อื่นจะไปไกลกว่า200-300%แล้วก็เป็นได้ซึ่งต้องนี้ก็ได้ทำให้ประเทศต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นประเทศศรีลังกาเป็นประเทศที่เรานั้นได้รู้จักกันในมุมของประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เนื่องด้วยโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยเรื่องเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการเงินประเทศสีลังกาเองก็อยากที่จะมีศักยภาพในการเติบโตในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นสิ่งที่ประเทศเหล่านี้ได้ตัดสินใจที่จะทำก็คือการกู้เงินจากประเทศอื่น

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  bk8