เมื่อโควิด-19ระบาด ธุรกิจไหนผลกระทบหนักสุด

 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคไวรัส  โควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เริ่มได้รับผลกระทบอย่างไรหลวงมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นทั้งนี้มีธุรกิจหลายอย่างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งผลกระทบในครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากธุรกิจได้รับผลกระทบจากการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มากที่สุดก็คือธุรกิจที่พักใกล้โรงแรมต่างๆ   รองลงมาก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตสินค้ารวมถึงการบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว

และยังมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยตรงและนับว่าเสียหายหนักมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเจ้าของกิจการแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวยิ่งถ้าหากเจ้าของธุรกิจบริการเปิดเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนักก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้เจ้าของกิจการถึงขนาดเจ้าของกิจการบางคนเสียศูนย์จนต้องฆ่าตัวตายกันเลยก็มีและผลกระทบของธุรกิจอื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม

ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของภาคเกษตรกรแล้วยังมีกลุ่มพวกกิจการค้าปลีกทยอยค่าส่งต่างๆต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19กันหมดทุกภาคส่วนเมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบเศรษฐกิจมีปัญหาและเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหา จากผลกระทบที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะส่งผลโดยตรงต่อพนักงานเนื่องจากบริษัทต่างๆเจ้าของกิจการต่างๆจำเป็นต้องมีการเลิกจ้างแรงงานเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของบริษัทได้รับผลกระทบไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่สามารถส่งออกสินค้าได้

ดังนั้นควรได้รับผลกระทบรองลงมาจากเจ้าของธุรกิจก็คือพนักงานซึ่งบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลิกจ้างพนักงานจนกว่าจะสามารถกลับมาผลิตหรือสามารถเปิดโรงงานการผลิตได้เหมือนเดิมผลกระทบต่อการเลิกจ้างนี้ทำให้ลูกจ้างขาดรายได้ไม่มีงานทำไม่ต่ำกว่าประมาณ สองล้านสามแสนคน 

ซึ่งเป็นแรงงานในส่วนของภาคท่องเที่ยวโดยตรงมีจำนวนแรงงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบและผลกระทบนี้ยังส่งตรงไปถึงรายงานในส่วนของภาคการผลิตชิ้นส่วนที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องเกี่ยวโยงไปจากการท่องเที่ยวอีกประมาณ 1 ล้าน 3 แสนคน นี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลเริ่มต้นเท่านั้นที่กลุ่มคนแรงงานได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

และหากการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังไม่ได้รับผลที่ดีมากพอเชื้อไวรัสยังไม่หยุดลงยังคงมีการแพร่กระจายกันอย่างต่อเนื่องจะมีจำนวนแรงงานอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งนี่คือปัญหาใหญ่มากที่ทางรัฐบาลจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันเศรษฐกิจของประเทศล้มละลาย

 

ได้รับการสนับสนุนเรื่องราวมาจาก  BK8