เราทุกคนคือแรงงาน

ทุกอาชีพบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้า แม่ค้า พนักงานต่างๆ ขับรถรับจ้าง พนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ พนักงานอิสระ ทุกคนต่างทำงานด้วยเหตุผลเดียวคือ เงิน ซึ่งเงินที่ได้มานั้นแต่ละคนก็จะนำไปขยายฐานต่อความเป็นอยู่ของแต่ละคน ซึ่งก็จะมีการใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป บางคนก็นำไปซื้อของใช้หรือของกินที่เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ บางคนก็นำไปใช้ในการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือของที่ฟุ่มเฟือยเพื่อสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง

บางคนก็นำเงินไปต่อเงิน เพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนไป บางคนได้เงินมาจากรายได้ประจำ ก็ถือว่าโชคดีไปที่ในแต่ละเดือนก็จะประมาณการได้ว่าจะวางแผนอย่างไรในชีวิต แต่หากบางคนมีอาชีพอิสระ และไม่ได้มีรายได้ประจำก็อาจจะเหนื่อยหน่อย ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เรียกว่าอาชีพฟรีแลนซ์ และไม่ว่าเราจะนิยามคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มไหน 

คนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคมรองรับซึ่งก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากสังคมแห่งการพัฒนาทั้งสิ้น และหากมองให้ไกลไปกว่านั้น ความไม่ชัดเจนของนโยบายที่รัฐบาลไทยทำขึ้นมานั้น รวมถึงการผูกขาดอำนนาจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในตอนนี้ยิ่งทำให้สังคมอยู่ในสภาพที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยเข้าไปใหญ่ ซึ่งจากการที่ทำให้คนในสังคมสับสนและความที่ไม่มีความรู้นี้ ยิ่งทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตระหนกตกใจ จนทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆ

ตามมาไม่ว่าจะเป็นการกักตุนอาหาร หน้ากาก เจลล้างมือ และสินค้าต่างๆที่ช่วยดำรงชีพ ซึ่งแน่นนอนว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแรงงานนอกระบบนั้น ไม่มีความสามารถจับจ่ายเพื่อเข้าถึงความปลอดภัยได้เหมือนคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งท่ามกลางวิกฤตไข้ไวรัสที่กำลังระบาดอยู่นี้ แต่ละประเทศและแต่ละชาติต่างก็มีมาตรการรับมือและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ

เช่นการหางบประมาณพิเศษเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ จัดหาโรงพยาบาลต่างๆ อุปกรณ์การแพทย์และกักตัวหรือรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงจัดหาหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อดูแลกันและกัน แต่ปัญหาที่จะตามมานั้น ประชาชนที่จะได้รับการดูแลนี้ต้องมาจากแรงงานในระบบที่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แต่หากเป็นอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีประกันสังคม หรือตาสีตาสา ที่ไม่ได้ยื่นประกันสังคมนั้น จะไม่มีสิทธิ์ได้สวัสดิการพวกนี้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จริงๆ อยากถามว่า คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนี้ ไม่ใช่แรงงานที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยขับเคลื่อนจนอยู่ทุกวันนี้เหรอ