ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์คงไม่มีแล้ว

คำว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ หากย้อนไปสักปีที่แล้ว คำนี้เริ่มเป็นที่ติดปากของคนไทย ที่เริ่มพูดกันบ่อยๆ มากขึ้นกับเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลที่กำลังจะผลักดันให้มีการค้าในประเทศและต่างประเทศมีรากฐานและกำลังที่จะสร้างร้ายได้เข้าสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือค้าขายกันภายในประเทศ

แต่วันนี้คงไม่มีคำนี้แล้ว เพราะคำว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ กำลังจะหายไปแล้วแทนที่ด้วยคำว่า ไทยแลนด์โควิด19 ซึ่งอันที่จริงแล้วคงไม่ใช่แค่ไทยแลนด์หรอก แต่มันเป็นทั่วโลกนั่นแหละ แต่วันนี้เราคงไม่ต้องไปสนใจประเทศอื่นแล้ว สนใจแค่ประเทศตัวเองก็พอ เพราะเวลานี้ทุกคนกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากจากผลกระทบที่เกิดขึ้นของการแพร่ระบาดไข้ไวรัสโควิด19 ตัวนี้

ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และทั่วประเทศไทย พนักงานทั้งรายวัน รายเดือน ลูกจ้างอิสะตลอดไปเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเล็กใหญ่ ต่างก็เดือดร้อนกันไปหมด ซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็พยายามหาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาให้กับประชาชน และล่าสุดก็มีการประกาศที่จะเยียวยาลูกจ้างรายวันและอาชีพอิสระให้มีการรับเงินชดเชยจากผลการกระทบของภาวะโควิดนี้ เป็นจำนวนห้าพัน บาท

ระยะเวลาสามเดือน และให้สามารถกู้เงินได้หนึ่งอีกหนึ่งหมื่นบาทมีระยะเวลาผ่อนอยู่ที่สามปี ส่วนพนักงานประจำนั้น สามารถกู้เงินช่วยเหลือนี้ได้ที่ห้าหมื่นบาท และมีระยะเวลาการผ่อนนี้อยู่ที่สามปีเช่นเดียวกัน ส่วนเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ตามนโยบายต่างๆของธนาคารแต่ละที่ ส่วนมาตรการอื่นๆ

ก็จะมีเรื่องการขอคืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งมาตรการการเยียวยาวพวกนี้ ทางรัฐบาลเองจะเร่งดำเนินการ และออกนโยบายเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนให้พ้นจากภาวะวิกฤตินี้ให้ได้ อีกทั้งหน่วยงานต่างเช่นธนาคาร ในขณะนี้

ก็มีเรื่องของการให้ประชาชนที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร สามารถที่จะโทรเข้ามาผ่อนผันเรื่องการชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้าน โดยปลอดระยะเวลา สามถึงหกเดือนเป็นการชำระแค่ดอกเบี้ย ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหนี้ผูกพันทางด้านบัตรเครดิต ทางธนาคารก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนตรงนี้ลงมาเพื่อให้ประชาชนสามารถ

ที่จะพยุงตัวเองให้เดินต่อได้ และสุดท้ายหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แต่ละธนาคารออกมาให้หยุดชำระได้เป็นการชั่วคราวเช่นกัน ซึ่งแต่ละท่านสามารถติดต่อกับธนาคารที่ท่านทำธุรกรรมไว้ได้ด้วยตัวเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  bk8